propozycja2018-07-27T09:08:40+00:00

propozycja pierwsza

W roku 1967 wyprodukowano w Polsce 1 800 ton pieczarek. We Francji 50 000 ton, w Wielkiej Brytanii 27 000 ton, w Niderlandach 16 000 ton, w Niemczech 13 000 ton, w Danii 5 500 ton, w Belgii 3 500 ton, we Włoszech 2 800 ton, w Szwecji 2 500 ton. Kraje te są dzisiaj głównymi odbiorcami polskich pieczarek, których eksport rozpoczęto w roku 1961 od wysłania partii próbnej w ilości 12 kg do Wiednia.
W roku 2017 wyprodukowano w Polsce ok. 300 000 ton, podczas gdy we Francji 94 000 ton, w Wielkiej Brytanii 46 000 ton, w Niderlandach 270 000 ton, w Niemczech 74 000 ton, w Danii 2 500 ton, w Belgii 26 200, we Włoszech 62 000 ton.
Na zachodzie Europy głównie koszty robocizny spowodowały wyhamowywanie produkcji. Rynek, który nie zna towarowej próżni, handlowcy uzupełnili pieczarkami z Polski.
Dopiero zgoda na pracę dla pracowników z nowych krajów unijnych po 2004 roku zachęcała do kontynuowania produkcji, a ostatnio nawet do inwestowania w nowe obiekty.
Przypomniano, że rozwój produkcji pieczarek w Polsce był możliwy, gdyż dysponowaliśmy wszystkimi potrzebnymi surowcami, stosunkowo tanią siła roboczą, a przede wszystkim chłonnym rynkiem zachodnim.
Zagrożeniem dla pieczarkarstwa jest brak zharmonizowanej współpracy sektora surowcowego i obrotu z pieczarkarniami. Szansą natomiast jest istnienie sfinansowanych z pieniędzy publicznych grup producenckich, których zadaniem jest dbać o producentów pieczarek.

propozycja druga

[cp_modal id="cp_id_85357"]

AKTUALNY STAN PIECZARKARSTWA POLSKIEGO – ZAGROŻENIA I SZANSE

[/cp_modal]