MEGA KONFERENCJA 2018

6 września 2018 roku

Zamek Biskupi, Janów Podlaskia

Organizator Firma Wokas Spółka Akcyjna
przy udziale Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych

SPOTKANIE POPROWADZI

Maciej Kurzajewski

10:00OTWARCIE KONFERENCJI I POWITANIE GOŚCI

I Część – DEMONY PIECZARKARZY

10:10AKTUALNY STAN PIECZARKARSTWA POLSKIEGO – ZAGROŻENIA I SZANSE
– dr Krystian Szudyga, Prezes Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych
10:30CZY MOŻLIWY JEST DALSZY ROZWÓJ BRANŻY PIECZARKARSKIEJ WOBEC SPADAJĄCYCH DOCHODÓW?
– dr Nikodem Sakson
11:10IMPORT PRACOWNIKÓW – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA
– Michał Wysłocki, Dyrektor Działu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert Business Centre Club ds. zatrudniania cudzoziemców
12:00 – 12:30PRZERWA KAWOWA
12:40POMPY CIEPŁA – NIEWIELKA ZMIANA, DUŻE OSZCZĘDNOŚCI
– Cezary Zalewski, Piotr Kajzer, firma Atmo-Control
13:20INNOWACYJNE SYSTEMY ZBIORU GRZYBÓW A ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI
– John Peeters, Mushroom Consulting
14:00PODSUMOWANIE PIERWSZEJ CZĘŚCI
– dr Krystian Szudyga, Prezes Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych
14:20 - 15:20PRZERWA OBIADOWA

II Część – MENEDŻERSKA

15:30SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA, CZYLI JAK ROBIĄ TO SPORTOWCY
– dr Dariusz Parzelski, Uniwersytet SWPS
16:40MENEDŻER CZY PRZYWÓDCA - JAKICH SZEFÓW POTRZEBUJĄ WSPÓŁCZEŚNI PRACOWNICY
– dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM w Olsztynie, konsultant, coach, trener, kierownik międzynarodowych projektów badawczych
17:30ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
20:00UROCZYSTY BANKIET - GOŚĆ WIECZORU: zespół KOMBII

I CZĘŚĆ
DEMONY PIECZARKARZY

10:10

dr Krystian Szudyga

Prezes Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych

10:10

dr Krystian Szudyga

Prezes Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych

TEMAT

AKTUALNY STAN PIECZARKARSTWA POLSKIEGO
– ZAGROŻENIA I SZANSE

W roku 1967 wyprodukowano w Polsce 1 800 ton pieczarek. We Francji 50 000 ton, w Wielkiej Brytanii 27 000 ton, w Niderlandach 16 000 ton, w Niemczech 13 000 ton, w Danii 5 500 ton, w Belgii 3 500 ton, we Włoszech 2 800 ton, w Szwecji 2 500 ton. Kraje te są dzisiaj głównymi odbiorcami polskich pieczarek, których eksport rozpoczęto w roku 1961 od wysłania partii próbnej w ilości 12 kg do Wiednia.

W roku 2017 wyprodukowano w Polsce ok. 300 000 ton, podczas gdy we Francji 94 000 ton, w Wielkiej Brytanii 46 000 ton, w Niderlandach 270 000 ton, w Niemczech 74 000 ton, w Danii 2 500 ton, w Belgii 26 200, we Włoszech 62 000 ton.

Na zachodzie Europy głównie koszty robocizny spowodowały wyhamowywanie produkcji. Rynek, który nie zna towarowej próżni, handlowcy uzupełnili pieczarkami z Polski.

Dopiero zgoda na pracę dla pracowników z nowych krajów unijnych po 2004 roku zachęcała do kontynuowania produkcji, a ostatnio nawet do inwestowania w nowe obiekty.

Przypomniano, że rozwój produkcji pieczarek w Polsce był możliwy, gdyż dysponowaliśmy wszystkimi potrzebnymi surowcami, stosunkowo tanią siła roboczą, a przede wszystkim chłonnym rynkiem zachodnim. Zagrożeniem dla pieczarkarstwa jest brak zharmonizowanej współpracy sektora surowcowego i obrotu z pieczarkarniami. Szansą natomiast jest istnienie sfinansowanych z pieniędzy publicznych grup producenckich, których zadaniem jest dbać o producentów pieczarek.

I CZĘŚĆ
DEMONY PIECZARKARZY

10:30

dr Nikodem Sakson

10:30

dr Nikodem Sakson

TEMAT

CZY MOŻLIWY JEST DALSZY ROZWÓJ BRANŻY PIECZARKARSKIEJ WOBEC SPADAJĄCYCH DOCHODÓW?

Spadek dochodów z uprawy pieczarek ma stałą tendencje od kilku lat. Szacować go można na poziomie 30 – 40 punktów procentowych. Wynika on z koncentracji zbytu w sieciach, utrzymywania przez nie stałych cen wyrażanych w euro, płaconych dostawcom przy stale rosnących kosztach produkcji. Od lat nie obserwuje się, aby ta sytuacja uległa zmianie. Unia nie zamierza interweniować w rynek pieczarek. Tendencja do zmniejszania się dochodów z produkcji pieczarek ma zasięg ogólnoeuropejski.

Branża reaguje na spadek dochodów poprzez wzrost powierzchni upraw i koncentrację pionową. Następuje zmniejszenie liczby producentów przy utrzymującej się tendencji wzrostu produkcji wynikającej z nowych inwestycji u powiększających powierzchnię uprawy producentów. Jednak należy spodziewać się wyczerpywanie się powyższego trendu, gdyż pojawiają się ograniczenia wzrostu wynikające z jednej strony z braku pracowników do zbioru jak i trudności w zarządzaniu coraz większymi przedsiębiorstwami.

Podejmowane są także inne działania takie jak poprawa organizacji i ograniczanie kosztów produkcji, próby przejęcie większej części marży w obrocie pieczarkami na rzecz producentów pieczarki, zmiany technologiczne w procesie produkcji pieczarki, których głównym cele jest wzrost dochodów i obniżka kosztów produkcji pieczarki.

Obecnie wykorzystywane technologie produkcji surowców jak i uprawy wyznaczają granicę wzrostu na poziomie 33 kg\m2 średnio w roku (M. Ouden Signal Mushroom). Poza tym produkowane obecnie komposty i podłoża jak i technologia uprawy nie pozwalają na uzyskiwanie stabilnych plonów pieczarki. Wahania plonów są znaczne i wynoszą od 28 do 40 kg\m2.

O tym w jakim kierunku będzie przebiegał w Polsce rozwój o tym zadecyduje sama branża. Niezależnie od tego dalej będzie rozwijała się technologia uprawy w miarę otrzymywanych wyników z prowadzonych badań. Wzrost plonów jest ciągle możliwy ponad wskazany poziom 40 kg\m2. Wiedza w tym zakresie będzie dalej gromadzona i weryfikowana w praktyce

I CZĘŚĆ
DEMONY PIECZARKARZY

11:10

Michał Wyslocki

Dyrektor Działu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert Business Centre Club ds. zatrudniania cudzoziemców

11:10

Michał Wyslocki

Dyrektor Działu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert Business Centre Club ds. zatrudniania cudzoziemców

TEMAT

IMPORT PRACOWNIKÓW
– KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

Dużym problem, z którymi borykają się producenci pieczarek jest wciąż malejąca liczba osób chętnych do pracy przy zbiorze pieczarek. Michał Wysłocki przedstawi warunki zatrudnienia pracowników z poza granic kraju.

Pracownicy cudzoziemscy w Polsce – sytuacja na polskim rynku pracy

 1. Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca – uzyskiwanie tytułów pobytowych i uprawnień do powierzenia pracy cudzoziemcom
 2. Nepal, Bangladesz, Filipiny, jako źródła pracowników cudzoziemskich – problemy i korzyści wynikające z powierzania pracy Azjatom
 3. Problematyka zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kontekście całoroczności upraw grzybów
 4. Delegowanie pracowników cudzoziemskich do wykonywania pracy w Polsce szansą na zaspokojenie potrzeb kadrowych
 5. Obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców i skutki naruszenia przepisów o legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

I CZĘŚĆ
DEMONY PIECZARKARZY

12:40

Cezary Zalewski
Piotr Kajzer

firma Atmo-Control

12:40

Cezary Zalewski
Piotr Kajzer

firma Atmo-Control

TEMAT

POMPY CIEPŁA
– NIEWIELKA ZMIANA, DUŻE OSZCZĘDNOŚCI

Pompy ciepła stały się w dzisiejszych czas dostępnym i ekologicznym źródłem energii cieplnej. Atmo-Control Sp.J., na bazie swojego wieloletniego doświadczenia w branży pieczarkarskiej opracowało specjalny układ zasilania farmy pieczarek za pomocą pomp ciepła. Układ pozwala na obniżenie kosztów stałych przedsiębiorstwa, zwiększenie efektywności energetycznej układu oraz zdecydowaną poprawę ekologii mikrośrodowiska.

Układ pomp ciepła:

 1. Pozwala na pozyskanie dodatkowych funduszy inwestycyjnych ze względu na jego ekologiczny charakter,
 2. Obniża koszty stałe przedsiębiorstwa, w okresie rosnącej konkurencji jest to czynnik niebagatelny,
 3. Przy niewielkim wzroście nakładów inwestycyjnych pozwala na znaczne obniżenie kosztów energii,
 4. Układ jest stosunkowo prosty w montażu, pracuje na niskich parametrach energetycznych,
 5. Pozwala na uzyskanie wyższego wydatku energetycznego niż układy konwencjonalne,
 6. Pozwala na obniżenie kosztów pracy i obsługi technicznej (układ w pełni zautomatyzowany)
 7. Pozwala na łatwą kontrolę pracy i efektywności,
 8. Daje Pieczarkarzowi pełną kontrolę nad parametrami układu oraz efektywnością jego pracy,
 9. Sprzyja ochronie środowiska dla przyszłych pokoleń,

I CZĘŚĆ
DEMONY PIECZARKARZY

13:20

John Peeters

Mushroom Consulting

13:20

John Peeters

Mushroom Consulting

TEMAT

INNOWACYJNE SYSTEMY ZBIORU GRZYBÓW A ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI

Jednym z problemów w branży pieczarkarskiej od dłuższego czasu jest wysoki koszt zbioru grzybów. O tym, w jaki sposób można obniżyć koszty zbioru zaproponuje John Peeters, w krótkiej prezentacji omawiając poniższe punkty:

 1. Początkowe techniki i metody zbioru pieczarek zarys historyczny.
 2. Dynamiczny rozwój pieczarkarstwa, rosnące wymagania jakościowe i koszty pracy.
 3. Próby zastąpienia ludzi przez roboty oraz zbiór mechaniczny: zalety i wady.
 4. Innowacyjne rozwiązania zwiększające wydajność i obniżające koszty pracy.
 5. Co dalej w kwestii automatyki/robotyki zbioru?

W TRAKCIE
MEGA KONFERENCJI

PRZEWIDUJEMY DLA PAŃSTWA
CIEKAWE ATRAKCJE

II CZĘŚĆ
MENEDŻERSKA

15:30

dr Dariusz Parzelski

Doktor psychologii, Certyfikowany Psycholog Sportu  Klasy Mistrzowskiej Polskiego  Towarzystwa Psychologicznego.  Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie

15:30

dr Dariusz Parzelski

Doktor psychologii, Certyfikowany Psycholog Sportu  Klasy Mistrzowskiej Polskiego  Towarzystwa Psychologicznego.  Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie

TEMAT

SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA CZYLI JAK ROBIĄ TO SPORTOWCY

Sportowcy – współcześni gladiatorzy. Kto z nas choć raz nie zamarzył aby strzelać tak piękne gole jak robi to Robert Lewandowski. Kto z nas nie myślał o zdobywaniu złotego medalu olimpijskiego i stanięciu na najwyższym stopniu podium w stylu Anity Włodarczyk lub Roberta Korzeniowskiego. Pewnie niektórzy fantazjowali o wykonaniu skoku w stylu Adama Małysza lub Kamila Stocha. Osiągnięcie i dodatkowo powtarzalne zdobywanie najwyższych laurów w sporcie jest dostępne bardzo wąskiej grupie zawodników.

Od wielu lat szerokie grono trenerów i innych specjalistów sportowych próbuje określić i wyselekcjonować cechy wspólne mistrzów sportu. Najprostsza odpowiedź jaka często przychodzi nam do głowy – oni wszyscy z pewnością mają talent. Pełna zgoda pod warunkiem, że jest to talent do systematycznej pracy, w myśl zasady „Ciężka praca pokonuje talent, gdy talent nie pracuje ciężko”. To jest pierwszy z fundamentów siły i odporności psychicznej mistrzów sportu.

Istotnym elementem funkcjonowania sportowców jest mierzenie się z porażką lub błędami. Aby lepiej uporać się z przegraną, sportowcy uczą się właściwego formułowania celów.

Siła i odporność psychiczna mistrzów sportu mają swoje źródło w trzech słowach na literę „P”: Pracowitość, Przygotowanie, Porażka. Na szczęście każdy z nas, biorąc przykłady najlepszych zawodników, może rozwijać w sobie te cechy. I w ten sposób zwiększać swoje szanse na sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

II CZĘŚĆ
MENEDŻERSKA

16:40

dr hab. Beata
Krzywosz-Rynkiewicz

prof. UWM w Olsztynie, konsultant, coach, trener, kierownik międzynarodowych projektów badawczych

16:40

dr hab. Beata
Krzywosz-Rynkiewicz

prof. UWM w Olsztynie, konsultant, coach, trener, kierownik międzynarodowych projektów badawczych

TEMAT

MENEDŻER CZY PRZYWÓDCA
– JAKICH SZEFÓW POTRZEBUJĄ WSPÓŁCZEŚNI PRACOWNICY

Od lat 80-tych przed biznesem zaczęły pojawiać się nowe wyzwania. Intensywny rozwój wiedzy, technologii i duża zmienność spowodowały, że na rynku wygrywać zaczęły nie te organizacje, które dysponowały majątkiem ale te, które posiadały ludzi umiejących reagować szybko, myśleć perspektywicznie, być innowacyjni. Słowo „Kapitał” przestało oznaczać jedynie materialne zasoby firmy a zaczęło dotyczyć wiedzy i umiejętności pracowników (kapitał osobowy), wzajemnego zaufania (kapitał społeczny), zaangażowania (kapitał emocjonalny). Pracownicy przestali być jedynie wykonawcami poleceń a stali się współtwórcami biznesu. Wyzwaniem stało się stworzenie takiego środowiska, które przyciągnie i utrzyma pracowników o najwyższym potencjale.

Jakie korzyści wynikają z władzy przywódcy?

W praktyce podwładni chętniej wykonują polecenia liderów, gdyż ci motywują podległe im osoby do wychodzenia poza strefę komfortu, podejmowania wyzwań i mierzenia się z trudnościami, a nie do zapewnienia sobie spokoju. Liderzy dają poczucie bezpieczeństwa, gdyż tworzą relacje oparte na zaufaniu, przez co pracownicy nie odchodzą z firmy. Liderzy dają przestrzeń umożliwiającą zaangażowanie się a tym samym osobistą odpowiedzialność za działania oraz innowacyjność, która nie znosi kontroli i presji.

Jakich liderów będzie potrzebowała przyszłość?

Tworzenie programów rozwoju przywództwa pomaga w uczeniu się umiejętności pełnienia roli na co dzień. Jednak wielcy liderzy mają pewne dodatkowe kompetencje, wymykające się szkoleniowym programom. Jest to:

 1. umiejętność budowania relacji z osobami, które mają inne spojrzenie na biznes, co pozwala zrozumieć jego funkcjonowanie w szerszej perspektywie
 2. odwagę, by odrzucić rozwiązania, które przynosiły sukces w przeszłości i myślenie o tym, jak biznes będzie wyglądał pojutrze

Każdy z menedżerów znajdzie odpowiedź na te dwie kwestie w swoich kalendarzach. Z kim spędzacie czas? O czym rozmawiacie? Gdzie podróżujecie? Co czytacie? Jak czerpiecie z tego wiedzę o brakach w waszym potencjale, co z nim robicie już teraz.

20:00

20:00

UROCZYSTY BANKIET

W dniu 6 września w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim o godzinie 20:00 rozpocznie się Bankiet. Jest to uroczystość towarzysząca firmie Wokas od 2001 roku.

NA SCENIE WYSTĄPIĄ ZESPÓŁ

KOMBII

Z GRZEGORZEM SKAWIŃSKIM

POKOJE

W związku z organizacją Mega konferencji w Janowie Podlaskiem istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w atrakcyjnych cenach.

W murach XVIII-wiecznego Zamku, w skrzydłach bocznych oraz w głównej oficynie, przygotowano unikalne pokoje dla gości. Każdy pokój wyposażony jest w stolik oraz wygodne, stylowe fotele.

W części pomieszczeń zachowano naturalną cegłę i dekoracyjne elementy historycznych murów. Tradycyjne akcenty, jasne, przestronne okna, nowoczesne wyposażenie oraz zawieszone u wezgłowia łóżek obrazy z fundacji Leny Grochowskiej tworzą unikalny klimat, finezyjne połączenie historii i nowoczesności.

DR IRENA ERIS

Możliwość skorzystania w Zamku z zabiegów pielęgnacyjnych dr Ireny Eris.

Dr Irena Eris Beauty Partner realizuje filozofię indywidualnego podejścia do klienta, dbając kompleksowo o urodę, zdrowie i wewnętrzną równowagę.

Luksusowo wyposażone gabinety, troskliwa opieka i profesjonalizm personelu oparty na wiedzy i długoletnim doświadczeniu marki Dr Irena Eris służą idealnej pielęgnacji oraz całkowitej regeneracji ciała i zmysłów. Miła atmosfera i dobrze zaprojektowana przestrzeń dodatkowo sprzyja relaksowi.

Nowoczesna
scenografia

TECHNIKA I MULTIMEDIA
NA WYSOKIM POZIOMIE

WYJĄTKOWA OPRAWA
DŹWIĘKOWA I GRAFICZNA

ZAPLANOWANA GRA ŚWIATEŁ

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

Opłata za udział w konferencji: 100 zł/os. na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych

Kontakt:
Katarzyna Paul
tel. 531 618 677
e-mail: katarzyna.paul@wokas.pl

Kontakt:
Barbara Olczakowska
tel. 603 688 017
e-mail: sbgu.olczakowska@wp.pl

Wpłata na konto SBGU, Bank BGŻ Paribas S.A. 92 2030 0045 1110 0000 0001 0380, tytułem: Opłata za udział w konferencji
Członkowie SBGU – wstęp wolny

Koszt udziału w bankiecie – 195 zł/os.

Kontakt:
Iwona Bujalska
tel. 512 089 100 lub 83 359 05 55 wew. 42
e-mail: iwona.bujalska@wokas.pl

Wpłata na konto: Bank BGŻ Paribas S.A. 68 2030 0045 1110 0000 0279 8010, tytułem: opłata za udział w bankiecie