IV TARGI BRANŻY PIECZARKARSKIEJ
– PIECZARKALIA 2004

Pieczary 2004 – lista nagrodzonych

Radosław Baj

Teresa Brodowska

Andrzej Czyżewski

Tomasz Dudek

Wiesław Fedor

Krzysztof Gieranim

Mirosław Kielak

Grzegorz Koc

Sławomir Kołaciński

Krzysztof Komar

Hanna Lipińska

Franciszek Ługowski

FUNGUS – bracia Marciniak

Waldemar Mazurek

Krzysztof Mazurek

Stanisław Mazurek

Waldemar Mitura

Marek Przychodko

Krzysztof Rączy

Dariusz Troć