VIII TARGI BRANŻY PIECZARKARSKIEJ
– PIECZARKALIA 2008 dobiegły końca !

Patronat Honorowy:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki
Marszałek Woj.Mazowieckiego – Adam Struzik
Starosta Łosicki – Czesław Giziński
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice – Janusz Kobyliński

Patronat Medialny :

Słowo Podlasia

Organizatorzy:

Wokas Kopalnie Torfu Sp. z o.o
Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych
Unikost
Spółdzielnia „Grzybek Łosicki”

Obecni na imprezie:

Wiceminister Rolnictwa – Marian Zalewski z małżonką
Minister Infrastruktury – Cezary Grabarczyk z małżonką
Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj.Mazowieckiego – Krzysztof Borkowski
Starosta Łosicki – Czesław Giziński
BurmistrzMiasta i Gminy Łosice – Janusz Kobyliński
Prezydent Holenderskiego Związku Producentów Grzybów – Frans Brienen
Prezes SBGU w Polsce – dr Krystian Szudyga
Z-ca Red.Nacz Mushroom Business – John Peeters
Red.Nacz BPP “Pieczarki” – Zofia Pomiankowska

Wykłady prowadzili:

Dr Nikodem Sakson
Tomasz Stanisławski
Maciej Grzeszek
Bartosz Skipor-Rybacki
Wiktor Koszewski

Ogólna liczba wystawców : 43 (40 z Polski i 3 z Holandii: Christiaens, Dofra, Beckerunderwood)

Ogólna liczba zwiedzających : 600 (z Polski, Holandii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Irlandii)

Organizatorzy: